Terapia zaburzeń lękowych - osrodekpodroz.pl

Strach jest uczuciem, które można zdefiniować jako reakcję obronną organizmu w sytuacji zagrożenia. Warto wychodzić z założenia, że to bodziec motywujący do podjęcia określonych działań, obecny w życiu każdego człowieka. Nie należy się go wstydzić, ale nie powinno się go również bagatelizować. Poczucie strachu często utożsamiane jest z lękiem, który z kolei sprowadza się do wewnętrznych obaw. Cykliczne, intensywne poczucie lęku znacząco wpływa na komfort życia i codzienne funkcjonowanie w społeczeństwie. Brak umiejętności radzenia sobie z nim może warunkować utratę kontroli nad reakcjami organizmu. Ataki paniki, trudności z oddychaniem, intensywny ból głowy, drgawki, problemy z utrzymaniem koncentracji, a także natrętne myśli to najczęściej występujące obawy zaburzeń lękowych.
Terapia lęku

Kiedy zapisać się na terapię zaburzeń lękowych?

Terapia to rozwiązanie dla osób, które borykają się z szeregiem objawów lękowych o naturze fizycznej (np. odczuwalne bóle głowy, wrażenie ciarek) poznawczej (problemy z koncentracją) czy emocjonalnej (np. poczucie przerażenia). Zaburzenia lękowe często błędnie utożsamiane są wyłącznie z fobiami lub traumatycznymi przeżyciami. Warto jednak pamiętać, że źródła lęku mogą być głęboko zakorzenione w sferze psychicznej i nie zawsze istnieje możliwość ich zracjonalizowania bez pomocy specjalisty. W przypadku poczucia braku kontroli nad wewnętrznym lękiem warto zdecydować się na współpracę psychoterapeutyczną. Profesjonalny terapeuta jest w stanie znaleźć odpowiednią metodykę pracy z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb i możliwości osoby borykającej się z zaburzeniami w tym obszarze.

Na czym polega psychoterapia lęku?

Dbałość o zdrowie psychicznie jest tak samo ważna, jak troska o sferę fizyczną organizmu. Nie warto więc bagatelizować paraliżującego poczucia lęku. Psychoterapia zaburzeń lękowych skoncentrowana jest przede wszystkim na znalezieniu przyczyny problemu. Proces ten wymaga czasu, szczerości, zaangażowania i chęci pracy ze specjalistą. Zadaniem terapeuty jest nie tylko przedstawienie możliwych i racjonalnych reakcji na sytuacje lękowe, ale również edukowanie w zakresie radzenia sobie z konkretnymi, negatywnymi, destabilizującymi myślami (np. chęcią sięgnięcia po używki, poczuciem konieczności „wyładowania emocji” w sposób agresywny). Należy pamiętać, że terapeuta nie daje jasnej odpowiedzi na pytania: „Co mam zrobić?” czy „Jak mam się zachować?”. Nakreśla jednak w pełni racjonalną ścieżkę działań i przedstawia potencjalne rozwiązania wyjścia z lękowych sytuacji.

Ile kosztuje psychoterapia lęku?

Praca psychoterapeutyczna wymaga indywidualnego, empatycznego podejścia. Specjaliści zajmujący się prowadzeniem psychoterapii zaburzeń lękowych nie powinni wykazywać się postawą oceniającą. Sukcesywność procesu uwarunkowana jest zarówno postawą pacjenta, jak i terapeuty. Przykładem sprawdzonego i w pełni profesjonalnego ośrodka terapeutycznego jest osrodekpodroz.pl. Wykwalifikowana kadra pracownicza dba o poprawę komfortu życia pacjentów na płaszczyźnie emocjonalnej, społecznej, relacyjnej czy zadaniowej. Cennik usług gabinetu osrodekpodroz.pl dostępny jest na stronie internetowej. Współpraca terapeutyczna z wykwalifikowanym specjalistą to gwarancja szybkiego uzyskania pełni kontroli nad sferą emocjonalną. Oferta Ośrodka Psychoterapii PODRÓŻ oparta jest na rzetelnej wiedzy, wykształceniu i doświadczeniu kadry pracowniczej.